تحقیقات بازار

تحقیقات بازار، فرآیند جمع‌آوری، ضبط و تجزیه و تحلیل سیستماتیک داده‌های کمی و کیفی مربوط به بازاریابی، محصولات و خدمات است.

فرآیند تحقیقات بازار شامل طراحی روش جمع‌آوری اطلاعات، مدیریت و اجرای فرآیند است. پس از تجزیه و تحلیل داده‌های جمع‌آوری شده، این نتایج و یافته‌ها، به افراد دارای اختیار تصمیم‌گیری برای تعیین اقدامات بعدی ارسال می شود.

یکی از کارآمدترین و موثرترین راهکارهای جمع‌آوری اطلاعات، استفاده از خدمات مراکز تماس است. با توجه به اینکه ارتباط برقرار شده با مشتری از سمت کارشناس مرکزتماس شخصی‌سازی می‌شود، حس ارزش و احترامی که به مشتری انتقال پیدا کرده، عموما باعث همکاری هرچه بیشتر و بهتر مخاطب برای پاسخگویی به پرسش‌ها و ارائه اطلاعات خواهد شد که در نتیجه آن نرخ تبدیل پرسشنامه‌های تکمیل شده افزایش یافته و سازمان به بازدهی بیشتر و اطلاعات موثق‌تری دست خواهد یافت.

تحقیقات بازار انواع متنوعی دارد که با توجه به نیاز سازمان استفاده می‌شوند. مهم‌ترین آن‌ها که می تواند به کمک مراکز تماس انجام شود، به شرح زیر است.

نظرسنجی

نوعی از روش تحقیق است، که در آن دیدگاه گروهی از افراد در مورد یک موضوع مورد مطالعه قرار می‌گیرد.

نظرسنجی با هدفی خاص طراحی شده و نتیجه آن، تصمیم‌گیری‌ها و استراتژی‌های بعدی سازمان را می‌سازد. اطلاعات مورد نیاز طبق فرآیند زیر به دست می آید:

رضایت سنجی(سنجش میزان رضایت مشتری)

رضایت مشتری، میزان رسیدن به سطح انتظارات آنان از خدمات یا محصولات است. با توجه به این تعریف، رضایت مشتری تنها به چگونگی عملکرد ما در مقابل مشتریان بستگی نداشته، بلکه به سطح استاندارد مورد انتظار مشتری از نحوه عملکرد ما نیز وابسته است.

با توجه به اینکه خدمات مشتریان در سال های اخیر تبدیل به یکی اولویت های اصلی سازمان‌ها شده، انتظار مشتری نیز از عملکرد و پاسخگویی سازمان‌ها بالاتر رفته است. در چنین بازار رقابتی که وفاداری مشتری با ارائه خدمات بهتر توسط رقبا به راحتی از سازمان شما به سازمان دیگری منتقل می شود، سنجش دقیق نیازهای مشتری و میزان رضایت او از خدمات و محصولات ارائه شده بیش از پیش اهمیت پیدا می کند.

کمکتان می‌کنیم که به اهدافتان برسید