راهکارهای بهبود کیفیت

کیفیت

کیفیت به معنای میزان برآورده شدن الزامات و خواسته‌های مشتری و مصرف کننده‌های شماست. بهبود و سنجش کیفیت در هرواحدی از سازمان باید توسط کارشناسان متخصص واحد کیفیت انجام شود.

مرکز تماس، از جمله واحدهایی است که کیفیت آن باید با روش‌های مهندسی شده سنجیده شده و به روش‌های مختلف و استاندارد بهبود یابد. اهمیت این موضوع به دلیل ارتباط مستقیم کارشناسان مرکزتماس با مشتری و درنتیجه میزان فروش و کسب درآمد سازمان است.

بهبود و سنجش کیفیت دارای دو قسمت مجزا است که هرکدام تعریف و عملکردی متفاوت از یکدیگر دارند.

کنترل کیفیت

همانطور که از نام آن پیداست، کیفیتِ فرایند را بعد از اجرای آن از نظر ویژگی‌های مورد انتظار کنترل می‌کند. کنترل فرآیند منجر به خروجی اطلاعات در خصوص کیفیت کار انجام شده تا در صورت وجود هرگونه نتیجه نامطلوب مدیریت مجدد بازنگری شود.

در واحد مرکزتماس، کنترل کیفیت به معنا شنود و نظارت بر تماس کارشناس با مخاطب یا مشتریان سازمان است تا نحوه پاسخگویی از نظر استانداردهای شیوه برقراری ارتباط با مشتریان ارزیابی شود.

تضمین کیفیت

استراتژی است که به وقوع پیوستن فرآیند همراه با کیفیت مطلوب را تضمین می‌کند. به همین سبب همیشه قبل از اجرای کار مورد نظر ارائه می‌شود. در مراکزتماس واحد تضمین کیفیت ، استراتژی را طراحی می کند تا مشتری از نحوه برقراری ارتباط با سازمان حداکثر رضایت را داشته باشد و بیشترین سود با کمترین هزینه از طریق مرکزتماس برای سازمان به وجود بیاید.

بر اساس این استراتژی، سازمان افراد را آموزش داده و روند اجرای کار را طراحی می کند. طراحی این فرآیند در واحد مرکزتماس براساس ارزش، اهداف و چشم‌انداز سازمان است تا سطح خدمت رسانی به مشتریان را تا حد امکان بالا ببرد.

پیتام همراه با تیم مخصص خود بستری مطمئن برای بهبود کیفیت خدمات‌مشتریان و مرکزتماس سازمان شماست

کمکتان می‌کنیم که به اهدافتان برسید