فصل اشتغال، فصلی تازه در پیتام

 فصل اشتغال یعنی اولین جرقه های استقلال در ذهن یک جوان روشن شدن  یعنی جوان حدود ۲۳ الی ۲۴ ساله ای که در حال سپری کردن روز های پایانی فارغ التحصیلی می باشد و نگران یافتی شغلی مناسب در آینده ای نزدیک می باشد .  فصل اشتغال یعنی جوان پر استعدادی که در روستایی کم امکانات در …

فصل اشتغال، فصلی تازه در پیتام ادامه »