خدمات تماس ورودی

پشتیبانی مشتری

پشتیبانی فنی

مدیریت سفارش ها

پیگیری سوالات مشتریان

پیگیری و ثبت درخواست های رزرو

پاسخ گویی به تماس های ورودی

پاسخ به درخواست های اطلاعات در مورد محصول

درخواست های مرتبط با خدمات پس از فروش و گارانتی

خدمات تماس خروجی

جذب مخاطب هدف

بازاریابی تلفنی

فعال سازی مشتریان خاموش

تحقیقات بازار

رضایت سنجی مشتریان

احراز هویت و صحت سنجی اطلاعات

هماهنگی قرار های فروش B2B وB2C

پیگیری درخواست های مشتریان

مدیریت برنامه های وفادار سازی

خدمات غیر صوتی

پشتیبانی ایمیل ها

پشتیبانی چت آنلاین

مدیریت سفارش های آنلاین

پشتیبانی پیامک ها