تفاوت بین بازاریابی B2B و B2C

تفاوت بین بازاریابی B2B و B2C هر چند با در هم آمیخته شدن کانال های ارتباطی نوین و به وجود آمدن تغییر در رفتار خرید مصرف کننده ها در سال های اخیر، تفاوت های بین این دو روش ارتباطی مبهم شده است. در گذشته بازاریابی مصرف کنندگان شامل انتشار پیام کلی به عموم مخاطبان بود، …

تفاوت بین بازاریابی B2B و B2C ادامه »