برونسپاری تحقیقات بازار

خدمات حوزه تحقیقات و پژوهش بازاریابی

تحقیقات بازار به روش کیفی

تحقیقات بازار به روش کمی

مزایای استفاده از خدمات مرکز تماس پیتام

سطح پوشش گسترده نمایندگان پیتام در کشور

رصد نیروها در فیلد و امکان ثبت پرسشنامه ها به همراه لوکیشن

اکانت اختصاصی کارفرما و پشتیبانی مستمر

تیم تحلیل قدرتمند و خلاق به همراه امکان پوشش داده ای لحظه ای از طریق داشبورد آنلاین

ایده پردازی و طراحی راه کارهای خلاق تیم اجرایی

برای دریافت آخرین خدمات و راهکارهای پیتام میتوانید بروشور زیر را دریافت نمایید

Free Landscape Brochure Mockup 04 - برونسپاری تحقیقات بازار - پیتام

کانال‌های ارائه خدمات در مرکز تماس پیتام

برای اجرای فرآیند برونسپاری مرکز تماس با مشاورین پیتام ارتباط بگیرید: