بستر های ارائه خدمات در پیتام

تماس های ورودی و خروجی

شبکه های اجتماعی

گفتگوی آنلاین

ایمیل

SMS

درون برنامه ای

تماس های ورودی و خروجی

شبکه های اجتماعی

گفتگوی آنلاین

ایمیل

SMS

درون برنامه ای


مشتریان ما

مراحل انجام یک پروژه با پیتام

شناسایی اهداف،گروه های مشتریان و محصولات سازمان شما
طراحی راهکار های اختصاصی با توجه به نیاز های مشتریان شما
پیاده سازی فرآیندهاو ایجاد زیر ساخت های مورد نیاز
جذب نیروی انسانی،آموزش و شناسایی دقیق محصولات به کارشناسان
راه اندازی اولیه سرویس، شناسایی نقاط بحرانی و انجام اقدامات اصلاحی
اجرای چرخه بهبود مستمر بر روی خدمات و گزارشات مورد نیاز

راهکار ها و خدمات پیتام

راهکار ها و خدمات پیتام با همگرایی و کارایی بالا، به گونه ای طراحی شده اند که بتوانند کلیه نیاز های مشتریانمان را در راستای ارائه خدمات مشتریان با کیفیت و خلق تجربه ماندگار برای آن ها بر آورده سازد . پیتام برای هر مشتری محصولی شخصی سازی شده طراحی می کند که پاسخگوی نیاز های خاص همان مشتری باشد و این نکته باعث می شود بتوانیم بهتر از سایر رقبا رضایت مشتری را به دست آوریم .

×

پیتامي ها، دیدن صد ها لبخنددر کنار هم را تجربه می کنند...