بستر های ارائه خدمات در پیتام

تماس های ورودی و خروجی

شبکه های اجتماعی

گفتگوی آنلاین

ایمیل

SMS

درون برنامه ای

تماس های ورودی و خروجی

شبکه های اجتماعی

گفتگوی آنلاین

ایمیل

SMS

درون برنامه ای


شناسایی اهداف،گروه های مشتریان و محصولات سازمان شما
طراحی راهکار های اختصاصی با توجه به نیاز های مشتریان شما
پیاده سازی فرآیندهاو ایجاد زیر ساخت های مورد نیاز
جذب نیروی انسانی،آموزش و شناسایی دقیق محصولات به کارشناسان
راه اندازی اولیه سرویس، شناسایی نقاط بحرانی و انجام اقدامات اصلاحی
اجرای چرخه بهبود مستمر بر روی خدمات و گزارشات مورد نیاز

داستان موفقیت مجموعه دیجی پی با پیتام

از اونجایی که هر ارتباطی برای پیتام مهم است، توانستیم باتوجه به نیازمندی های مجموعه دیجی پی مانند حفظ محرمانگی اطلاعات ، کاهش مدت زمان انتظار مشتری برای پاسخگویی و دسترسی به دانش تخصصی را باایجادسیستم یکپارچه مدیریت ارتباط با مشتری میسر نماییم . با آرزوی توفیق برای این مجموعه، توجه شما را به تماشای ویدیو جلب می نماییم .

×

پیتامي ها، دیدن صد ها لبخنددر کنار هم را تجربه می کنند...

تیم مرکز تماس پیتام