راهکار مشاوره و بهبود کیفیت

خدمات مشاوره تخصصی

خدمات تخصصی طراحی و پیاده سازی فرآیندها

ارائه ابزارها و خدمات پیاده سازی فنی

مزایای استفاده از خدمات مرکز تماس پیتام

انجام مشاوره توسط تیم‌های متخصص هر بخش

ارائه پیشنهادهای عملی منطبق بر نیازهای کسب و کار

ارائه راهکارهای لازم جهت راه‌اندازی و مدیریت مرکز ارتباط با مشتری

ایجاد و ارائه مستندات کارشناسی شده در زمینه فرآیندها و آموزش

نظارت بر اجرای فرآیندها و ارائه راهکارهای بهبود مستمر

برای دریافت آخرین خدمات و راهکارهای پیتام میتوانید بروشور زیر را دریافت نمایید

Free Landscape Brochure Mockup 04 - راهکار مشاوره و بهبود کیفیت - پیتام

کانال‌های ارائه خدمات در مرکز تماس پیتام

برای اجرای فرآیند برونسپاری مرکز تماس با مشاورین پیتام ارتباط بگیرید: