۱۰ ترند و پیش بینی برای موفقیت مرکز تماس در سال ۲۰۲۲

همه‌گیری کووید ۱۹ باعث شده تا حجم تماس‌های مشتریان چندین برابر رشد کند و این فشار ارائه خدمات مشتریان مستقیما روی مراکز تماس تاثیرگذار بوده‌است. علاوه‌بر این مراکز تماس باید شرایط را برای دورکاری کارشناسان فراهم می‌کردند. همچنین مشکلات مالی، تلاش برای حفظ میزان فروش و موارد دیگر عبور از این بحران را دشوارتر کرد.

ادامه مطلب