دوره آموزشی اصول و فنون مذاکره تلفنی

4,500,000 تومان

 • ابزارهای تماس موفق تلفنی
 • نکات کلیدی بخش تماسهای تلفنی
 • نکاتی دربارۀ زبان بدن شما
 • اشتباهات رایج و مذاکرات کلیدی در مکالمات تلفنی
 • بایدها و نبایدها
 • جبران اشتباه
 • مدیریت خشم در مکالمات تلفنی
 • کنترل خشم مشتریان عصبانی
 • غلبه برنگرش‌های منفی
در این دوره که با عنوان اصول و فنون مذاکره تلفنی برگزار می‌شود، سرفصل‌های متنوعی ارائه می‌گردد:

 

 • ابزارهای تماس موفق تلفنی
 • نکات کلیدی بخش تماسهای تلفنی
 • نکاتی دربارۀ زبان بدن شما
 • اشتباهات رایج و مذاکرات کلیدی در مکالمات تلفنی
 • بایدها و نبایدها
 • جبران اشتباه
 • مدیریت خشم در مکالمات تلفنی
 • کنترل خشم مشتریان عصبانی
 • غلبه برنگرش‌های منفی
 

علی قنادیان

متخصص ارتباط با مشتری

 • مذاکره تلفنی
 • متقاعدسازی
 • کنترل استرس و هیجانات

محصولات پیشنهادی