دوره آموزشی خدمت به مشتری

4,500,000 تومان

 • چرا خدمت به مشتري اهميت دارد؟
 • هدف نهايي از خدمت به مشتري چيست؟
 • كاركناني كه با مشتري سر و كار دارند
 • اهميت و منافع شكايات مشتريان
در این دوره که با عنوان خدمت به مشتری برگزار می‌شود، سرفصل‌های متنوعی ارائه می‌گردد:

 

چرا خدمت به مشتري اهميت دارد؟

 • يافته هاي مطالعات انجام شده در مورد خدمت به مشتري
 • هزينه واقعي از دست دادن يك مشتری
 • خدمت به مشتريان داخلي

هدف نهايي از خدمت به مشتري چيست؟

 • هدف نهايي
 • انتظارات مشتريان
 • تئوري ها
 • چه چيزي باعث قطع ارتباط مشتريان مي شود
 • براي خدمت عالي و متمايز به چه نياز داريد؟

كاركناني كه با مشتري سر و كار دارند

 • نقش مهم كاركناني كه با مشتري سر و كار دارند
 • انواع سه گانه ارائه خدمت به مشتري
 • شايستگي هاي لازم براي ارائه خدمت عالي

اهميت و منافع شكايات مشتريان

 • اهميت شكايات
 • چگونه شكايات را كاهش دهيم؟
 • دلايل شكايات
 • انواع مشتريان شاكي
 • ترميم خدمت
 • تكنيك هاي رسيدگي و برخورد با مشتريان عصباني

رضا مومن خاني

متخصص منابع انسانی

 • شناخت مشتریان
 • مدیریت انتظارات مشتریان
 • برقراری ارتباط با مشتریان شاکی

محصولات پیشنهادی