دوره آموزشی مهارت‌های ارتباطی

4,500,000 تومان

در این دوره که با عنوان مهارت‌های ارتباطی برگزار می‌شود سرفصل‌های متنوعی ارائه می‌شود:
 • تعريف ارتباط
 • كانال هاي ارتباطي
 • مسير و جريان ارتباط
 • الگوي ارتباطات انساني
 • ارتباط اثر بخش و ارتباط كارا
 • برخي موانع ارتباطي
 • ارتباطات بين فرهنگي
 • نقش ادراك در ارتباط
 • مهارت هاي ميان فردي ضروري

الف- ارتباطات شفاهي

 • مهارت هاي گوش دادن موثر
 • مهارت هاي پرسيدن (طرح سئوال)
 • مهارت هاي ارتباط تلفني
 • مهارت هاي برگزاري جلسات

ب- مهارت‌هاي ارتباطات نوشتاري

 • اصول نوشتار اداري
 • مهارت هاي ارتباط از طريق email

رضا مومن خاني

متخصص منابع انسانی

 •  گوش دادن موثر
 •  ارتباطات نوشتاري
 •  ارتباطات تلفني
 •  ايميل
 •  برگزاري جلسات

محصولات پیشنهادی