دوره آموزشی کار تیمی و تیم‌سازی

4,500,000 تومان

بخش اول: گروه و مكانيزم هاي گروهي

 • گروه و گروه اثربخش
 • هم افزايي گروه
 • مزاياي گروه براي سازمان
 • معايب گروه
در این دوره که با عنوان کار تیمی و تیم‌سازی برگزار می‌شود، سرفصل‌های متنوعی ارائه می‌گردد:

 

بخش اول: گروه و مكانيزم هاي گروهي

 • گروه و گروه اثربخش
 • هم افزايي گروه
 • مزاياي گروه براي سازمان
 • معايب گروه
 • گروه هاي رسمي و گروه هاي غير رسمي

بخش دوم: كار تيمي

 • تعريف تيم
 • چالش اساسي كار گروهي
 • انواع تيم ها
 • ويژگي تيم هاي با عملكرد بالا
 • معيار ضروري براي تشخيص يك تيم واقعي
 • تنوع، و ارتباط آن با عملكرد تيم
 • نقش افراد در تيم

رضا مومن خاني

متخصص منابع انسانی

 • کار تیمی
 • تیم سازی
 • حل مشکلات درون تیمی
 • رهبری تیم
 • انتخاب هم‌تیمی

محصولات پیشنهادی