فرآیند برونسپاری مرکز تماس در پیتام چگونه انجام می‌شود؟

مرکز تماس پیتام به دنبال شناخت چشم‌انداز کسب و کار، پرسونا مشتریان کسب و کار، رقبا، مزیت‌های رقابتی، فرآیندهای اصلی خدمات مشتریان، سرویس‌های کسب و کار و درگاه‌های ارائه خدمات است. همچنین با در نظر گرفتن وضع موجود سازمان و اهداف و چشم‌انداز به نقاط بهبود فرآیندهاست.

ادامه مطلب

ده مزیت کلیدی نرم افزار مرکز تماس

مرکز تماس چیزی فراتر از استخدام کارمندان برای کار و تامین تلفن آن هاست. برای یک مرکز تماس ضروری است که مرکز تماس تلفنی یکپارچه داشته باشند .از طریق یک مرکز تماس شمابه راحتی می توانید مشتریان خود را نظارت ، ردیابی و مدیریت و مسیر یابی کنید تا آن ها را حسابی با کسب و کار خود عجین نمایید.

ادامه مطلب

مزیت های استفاده از خدمات مرکز تماس

برونسپاری مرکز تماس و خدمات مشتریان یکی از مسائلی است که اصولا مدیران کسب و کار روی آن دچار تردید می‌شوند. برای کاهش این تردیدها و کمک به تصمیم گیری ب...

ادامه مطلب

شرح وظایف و استخدام کارشناس مرکز تماس + اینفوگرافی

استخدام کارشناس مرکز تماس کار ساده‌ای نیست و در طی فرآیند استخدام، کارجویان می‌بایست از لحاظ شخصیت، مهارت کاری، سازگاری با محیط، هوش هیجانی و انگیزه‌ه...

ادامه مطلب

بهترین راهکار برای بازاریابی تلفنی پربازده

بازاریابی تلفنی در سازمان‌ها و ادارات امروزی به امری بسیار ضروری برای جلب مشتریان بالقوه و تبدیل آن‌ها به مشتریان بالفعل می‌باشد. حتما تا به حال اپرات...

ادامه مطلب