کالسنتر

کال سنتر چیست؟

کالسنتر چیست؟ کال سنترها یا همان مراکز تماس برای ارتقای کیفیت خدمات مشتریان ورشد کسب و کارها ضروری هستند. طبق آمار، انتظار می‌رود که ارزش بازار جهانی...

ادامه مطلب

فرآیند برونسپاری مرکز تماس در پیتام چگونه انجام می‌شود؟

مرکز تماس پیتام به دنبال شناخت چشم‌انداز کسب و کار، پرسونا مشتریان کسب و کار، رقبا، مزیت‌های رقابتی، فرآیندهای اصلی خدمات مشتریان، سرویس‌های کسب و کار و درگاه‌های ارائه خدمات است. همچنین با در نظر گرفتن وضع موجود سازمان و اهداف و چشم‌انداز به نقاط بهبود فرآیندهاست.

ادامه مطلب

ده مزیت کلیدی نرم افزار مرکز تماس

مرکز تماس چیزی فراتر از استخدام کارمندان برای کار و تامین تلفن آن هاست. برای یک مرکز تماس ضروری است که مرکز تماس تلفنی یکپارچه داشته باشند .از طریق یک مرکز تماس شمابه راحتی می توانید مشتریان خود را نظارت ، ردیابی و مدیریت و مسیر یابی کنید تا آن ها را حسابی با کسب و کار خود عجین نمایید.

ادامه مطلب

شرح وظایف و استخدام کارشناس مرکز تماس + اینفوگرافی

از وظایف اصلی کارمندان مرکز تماس، پشتیبانی با کیفیت بالای مشتریان می‌باشد. برای انجام این کار مهم، قدرت یادگیری و به خاطر سپردن حجم بالای اطلاعات در خصوص مسائل فنی از ویژگی‌های مهم یک کارمند می‌باشد. همچنین سرعت انتقال و درک صحیح مطالب نیز به دنبال قدرت یادگیری از ویژگی‌های مهم به شمار می‌آید.

ادامه مطلب

بهترین راهکار برای بازاریابی تلفنی پربازده

بازاریابی تلفنی در سازمان‌ها و ادارات امروزی به امری بسیار ضروری برای جلب مشتریان بالقوه و تبدیل آن‌ها به مشتریان بالفعل می‌باشد. حتما تا به حال اپرات...

ادامه مطلب