3

نمایش یک نتیجه

دوره آموزشی اصول و فنون مذاکره تلفنی

4,500,000 تومان
  • ابزارهای تماس موفق تلفنی
  • نکات کلیدی بخش تماسهای تلفنی
  • نکاتی دربارۀ زبان بدن شما
  • اشتباهات رایج و مذاکرات کلیدی در مکالمات تلفنی
  • بایدها و نبایدها
  • جبران اشتباه
  • مدیریت خشم در مکالمات تلفنی
  • کنترل خشم مشتریان عصبانی
  • غلبه برنگرش‌های منفی